LICEUL TEORETIC BREZOI

  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2021-2025 (ACTUALIZARE 2023) 9   
   BURSE ȘCOLARE 2023-2024 35   
   LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL LICEULUI CE INTRĂ ÎN CATEGORIA FUNCȚIILOR PLĂTITE LA DATA DE 30.06.2023 62   
   STAT DE FUNCŢII LA DATA 01.01.2023 45   
   REZULTATELE EXAMENULUI DE ADMITERE LA CLASA A V-A, PROGRAM INTENSIV ENGLEZĂ - 2023. 78   
   MODEL CERERE CONTESTAȚIE EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 39   
   INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE A ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A - 35   
   EXAMENUL DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU ÎN LIMBA ENGLEZĂ - 2023 34   
   DECLARATIE DE AVERE BUBU N. MARIA ARTEMIZA 33   
   DECLARATIE DE INTERESE BUBU N. MARIA ARTEMIZA 29   
   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ANUL ȘCOLAR 2022-2023 45   
   INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 59   
   PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII (ACTUALIZAT 2022) 101   
   METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 173   
   ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITERE (CALENDAR) - VIZUALIZARE 175   
   ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITERE (CALENDAR) - VIZUALIZARE 165   
   CERERE DE ÎNSCRIERE - VIZUALIZARE 162   
   PROGRAMA EXAMENULUI DE ADMITERE - VIZUALIZARE 155   
   MODEL SUBIECTE - VIZUALIZARE 161   
   PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ACORDARE A LAPTOP-URILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE 146   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina