-Planul de scolarizare

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Plan de scolarizare

PLANUL DE SCOLARIZARE

Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare) organizate în fiecare an şcolar de Liceul “Gheorghe Surdu”, Oraş Brezoi, Judeţul Vâlcea.

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea.

În anul şcolar 2017/2018, Liceul “Gheorghe Surdu”, Oraş Brezoi, Judeţul Vâlcea funcţionează cu următorul plan de şcolarizare: 

  

Nivel

Profil/Specializare

Nr. grupe/clase

Nr. preșcolari/elevi

Preșcolar

 

11

200

Primar

 

15

318

Gimnazial

 

12

270

Profesional

Silvicultură

2

52

Liceal

Real - Științe ale naturii/Matematică Informatică; Umanist - Filologie

8

205

TOTAL UNITATE P.J.

 

48

1045Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari