-Planificare

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Consiliul Profesoral

GRAFICUL SI TEMATICA

SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

 

DATA

TEMA

RĂSPUNDE

Septembrie

2013

1. Informarea privind pregătirea unităţii şcolare în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor instructiv-educative în anul şcolar 2013-2014.

2. Organizarea festivităţii de deschidere a anului şcolar 2013-2014.

3. Aprobarea purtătorului de cuvânt al unităţii şcolare şi a secretarului Consiliului Profesoral pentru anul şcolar 2013-2014;

4. Aprobarea programului de funcţionare al unităţii şcolare;

5. Aprobarea schemelor orare pentru anul şcolar 2013-2014. Preluarea de către diriginţi a sălilor de clasă şi a manualelor ;

6. Prezentarea încadrării, stabilirea şi aprobarea Curriculumului la Decizia Şcolii ;

7. Discutarea şi aprobarea comisiilor metodice pentru anul şcolar 2013-2014.

8. Probleme curente.

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice

Septembrie

2013

1. Dezbaterea și avizarea actualizării Proiectului de Dezvoltare Instituțională, 2012-2016.

2. Dezbaterea și avizarea  Planului managerial  pentru anul şcolar 2013-2014.

3. Dezbaterea și avizarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru anul şcolar 2013-2014.

4. Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din Consiliul de Administrație, în anul școlar 2013-2014.

5. Prezentarea și aprobarea graficului și a tematicii ședințelor Consiliilor de Administrație și ale Consiliilor Profesorale, în anul școlar 2013-2014.

6. Probleme curente.

 

Directorul,

Grupul de lucru

PDI;

Șefii comisiilor

metodice

Octombrie

2013

1.Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2012-2013;

2. Raportul de activitate al directorului în anul școlar 2012-2013;

3.  Raportul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pentru anul şcolar 2012-2013:.

4. Probleme curente.

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice

Noiembrie

2013

1. Informare privind prezentarea metodologiilor evaluării naționale și bacalaureatului, elevilor și părinților.

2. Analiza modului de desfășurare a orelor de pregătire suplimentară a elevilor în vederea susținerii olimpiadelor, concursurilor, evaluării naționale și a examenului de bacalaureat;

 3. Pregătirea programului pentru Ziua liceului - “Ziua Porților Deschise” (30 mai 2014).

4. Discutare Proiectului planului de școlarizare în anul școlar 2014-2015;

3. Probleme curente.

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice

Decembrie

2013

1. Prezentarea activității Comisiei de combatere a violenței în mediul școlar;

2. Prezentarea activității departamentului Contabilitate;

3. Prezentarea activității departamentului Administrație;

 4. Probleme curente.

 

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice,

Consiliul pentru

curriculum

Ianuarie

2014

1. Validarea încheierii situației școlare. Dezbaterea şi aprobarea Planului managerial pe semestrul al II-lea;

 2. Avizarea Proiectului  de încadrare în anul școlar 2014-2015;

 3. Dezbaterea şi aprobarea ofertei curriculare pentru anul şcolar 2014-2015;

4. Probleme curente.

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice,

Consiliul pentru

curriculum

Februarie

2014

1. Raportul privind starea și calitatea învățământului  în semestrul I, anul școlar  2013-2014;

2. Avizarea proiectului CDS pentru 2014-2015.

3. Aprecierea Consiliului profesoral privind cererile de gradații de merit;

4. Probleme curente.

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice,

Consiliul pentru

curriculum

Martie

2014

1. Prezentarea și aprobarea Programul „Să  știi mai multe, să fii mai bun!”

2. Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor pentru CDŞ;

3. Probleme curente.

Directorul,

Consilierul  educativ

Șefii comisiilor

metodice,

Consiliul pentru

curriculum

Aprilie

2014

1. Prezentarea raportului de activitate  pentru Programul „Să  știi mai multe, să fii mai bun!” .

 2.Analiza stării disciplinare;

3. Probleme curente.

Directorul,

Consilierul  educativ

Șefii comisiilor

metodice,

 

Mai

2014

1. Validarea situației la învățătură și purtare la clasele a XII-a.

2. Raport privind modul de pregătire a elevilor claselor a VIII-a și a XII-a în vederea susținerii examenelor naționale.

3. Pregătirea “Zilei Porților Deschise”.

4. Raportul Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar.

5. Probleme curente.

Directorul,

Șefii comisiilor

metodice,

Consiliul pentru

curriculum

Iunie

2014

1. Validarea situației la învățătura si purtare la sfârșitul semestrului al II-lea, anul școlar 2013-2014 .

2. Completarea fișelor de evaluare a personalului didactic.

3. Programarea concediului de odihnă.

4. Prezentarea programului de vacanță.

3. Probleme curente.

Directorul,

Consilierul  educativ

Șefii comisiilor

metodice,

 

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari