-Planificare

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Planificare Consiliul de administratie

GRAFICUL SI TEMATICA

SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

 

DATA

TEMA

RĂSPUNDE

Septembrie

2013

1. Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2012-2013 (stabilirea calificativului anual);

2. Raportul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pentru anul școlar 2012-2013;

3. Monitorizarea anuală a Proiectului Educațional "…educație și inovație prin CDI" (2011-215) – prof. documentarist Jianu Cătălina;

4. Discutarea încadrării personalului didactic în anul școlar 2013-2014;

5. Desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în baza metodologiei (OMEN Nr. 4959/02.09.2013)

6. Probleme curente.                                    

Directorul,

Membrii C.A.

Septembrie

2013

1. Discutarea și aprobarea cererilor de angajare potrivit Metodologiei de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar 2013-2014, (OMEN Nr. 4959/02.09.2013);

2. Validarea comisiilor metodice și de lucru.

3. Aprobarea graficului și a tematicii ședințelor Consiliilor de Administrație și ale Consiliilor Profesorale, în anul școlar 2013-2014.

 

Directorul,

Membrii C.A.

Octombrie

2013

1. Aprobarea actualizării Proiectului de Dezvoltare Instituțională, 2012-2016.

2. Aprobarea Planului managerial  pentru anul şcolar 2013-2014.

3. Aprobarea  Regulamentului de Ordine Interioară pentru anul şcolar 2013-2014.

4. Probleme curente.

 

Directorul,

Grupul de lucru

PDI;

Membrii C.A.

Noiembrie

2013

1.Discutarea și aprobarea Proiectului planului de școlarizare în anul școlar 2014-2015.

2. Aprobarea Proiectului de buget pe anul financiar 2014.

3. Raport privind situația frecvenței și notării elevilor.

4. Probleme curente.

Directorul,

Membrii C.A.

Decembrie

2013

1. Discutarea Proiectului de încadrare pentru anul școlar 2013-2014.

2. Raportul serviciului contabilitate privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul 2013.

3. Raport privind activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic, în anul 2013.

4. Probleme curente.

Directorul,

Bubu Artemiza

Ioil Radu

Ianuarie

2014

  1. Aprobarea Planului managerial pe semestrul al II-lea

 2. Raportul șefilor comisiilor metodice.

 3. Probleme curente.

Directorul,

Membrii C.A.

Februarie

2014

1. Aprobarea Raportului privind analiza activității instructiv educative din semestrul I.

2. Aprobarea proiectului CDS pentru 2014-2015.

3. Informare comisii metodice

4. Probleme curente.

Directorul,

Membrii C.A.

Martie

2014

1. Aprobarea  Programului „Să  știi mai multe, să fii mai bun!”

2. Aprobarea cererilor pentru gradația de merit;

3.Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor pentru CDŞ;

3. Probleme curente.

Directorul,

Consilierul  educativ

Consiliul pentru

curriculum

Aprilie

2014

1. Aprobarea raportului de activitate  privind Programul „Să  știi mai multe, să fii mai bun!” .

2.Analiza stării disciplinare.

3. Aprobarea programului pentru Ziua liceului - “Zilei Porților Deschise” (30 mai 2014).

4. Probleme curente.

Directorul,

Consilierul  educativ

 

Mai

2014

1. Aprobarea Raportului privind modul de pregătire a elevilor claselor a VIII-a și a XII-a în vederea susținerii examenelor naționale.

2. Raportul Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar.

3. Probleme curente.

Directorul,

Membrii C.A.

Iunie

2014

1. Aprobarea Raportului privind situația la învățătura si purtare la sfârșitul semestrului al II-lea. .

2. Aprobarea planificării concediului de odihnă.

3. Discutarea și  aprobarea programului de vacanță.

4. Probleme curente.

 

Directorul,

Consilierul  educativ

 

Iulie

2014

 

1.Stabilirea lucrărilor de reparație și igienizare.

2. Probleme curente.

 

Directorul,

Membrii C.A.

August

2014

1. Analiza stadiului lucrărilor prioritare de la Liceul Teoretic necesare începerii anului școlar 2014-2015, în bune condiții.

2. Probleme curente.

Directorul,

Membrii C.A.

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari