Proiecte Europene

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Proiecte Europene

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR  (ROSE)
 
ACHIZIȚII
 
 

 
 
  • Proiect P.O.C.U.

Titlu - "Implementarea de măsuri integrate în vederea prevenirii abandonului școlar", Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa proritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte (Cod generat MySMIS) POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Cod proiect 106547, din cadrul programului "Școala pentru toți".

 
 
 
 

 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
"Servicii de Prevenire şi Remediere în Educaţie: SPRE şcoală", ID 156000

 
 
 

 
 

 
 
 

 

           FONDUL SOCIAL EUROPEAN

           Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

           Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

            Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”

            Titlul proiectului: “Servicii de Prevenire si Remediere in Educatie: SPRE scoala”

            Contract nr POSDRU/188/2.2/S/156000


 
Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari