-Rezultate deosebite

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

REZULTATE DEOSEBITE - ANUL SCOLAR 2012-2013


Susţinerea elevilor capabili de performanţă reprezintă un obiectiv important în activitatea Liceului Teoretic Brezoi. Rezultatele activităţilor specifice de identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi  promovare a elevilor cu un potenţial deosebit se concretizează în participarea şi rezultatele obţinute de elevii Liceului Teoretic Brezoi la olimpiade şi diferite concursuri şcolare pe discipline – la nivel judeţean, interjudeţean şi naţional (elevii cu cele mai bune rezultate sunt motivaţi prin premiere cu ocazia zilelor oraşului Brezoi – Târgul Lotrilor)

Nr.

crt

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Menţiuni

1.

Alăman Andreea Daniela

a IV-a

MENŢIUNE la Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane şi Premiul I la faza judeţeană.

2.

Miu Victor Andrei

a IV-a

MENŢIUNE la Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane şi Premiul I la faza judeţeană.

3.

Stănculescu Gabriel

a IV-a

PREMIUL I la Olimpiada Judeţeană de Matematică

4.

Corbeanu Ioana

a IV-a

PREMIUL III la Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura Română

5.

Ghincea Ana Maria

a IV-a

PREMIUL III la Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura Română

6.

Enescu Maria-Diana

a X-a B

MENŢIUNE la Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura Română

7.

Solomonescu Constantin

a IX-a

Menţiune – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor – etapa naţională

8.

Turcu Cătălina Andreea

a X-a

Menţiune – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor – etapa naţională

9.

Stănculescu Gabriel

a IV-a

PREMIUL III la Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Matematică

10.

Echipajul liceului

aVI-Xa

PREMIUL I - Concursul Naţional „Cu viaţa mea apăr viaţa”

11.

Echipajul liceului

Fete

PREMIUL I - Concursul Internaţional „Prietenii Pompierilor”

12.

Echipajul liceului

Băieţi

PREMIUL I - Concursul Internaţional „Prietenii Pompierilor”

       
       
       
       

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari