-Extrascolar

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Extrascolar PROGRAMUL  NA
ȚIONAL "Şcoala altfel" 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE 

22-26 mai 2017

 

  • PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE DIN CADRUL PROIECTULUI "ABILITĂŢI DE VIAŢĂ" - ŞCOALA ALTFEL: "SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN"
  • PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE DIN CADRUL PROIECTULUI „ABILITĂŢI  DE  VIAŢĂ”, 7-11 aprilie 2014, "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Săptămâna 7‐11 aprilie 2014 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, organizate în cadrul programului numit "Şcoala altfel: Să şii mai multe, să fii mai bun!". Programul  se va derula în conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este de a implica toţi elevii şi cadrele didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezentate în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. 

  • Săptămâna 1-5 aprilie 2013 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit ''Să ştii mai multe, să fii mai bun!'', potrivit ordinului nr. 5635/31.08.2012 al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Anul trecut, programul s-a numit „Şcoala Altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul ''Să ştii mai multe, să fii mai bun!'' se va desfăşura în conformitate cu un orar special.

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari