Management

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Managementul Liceul Teoretic Brezoi

 

Managementul educaţional practicat în Liceul "GHEORGHE SURDU", oras BREZOI, judetul VÂLCEA vizează:

 1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional.

 2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate

 3. Transparenţă - prin informarea tuturor celor interesaţi asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp.

Activitatea managerială a Liceului Gheorghe Surdu, Brezoi este organizată, în principal, în două mari categorii de documente publice: 

documente de proiectare (prognoza) - planificare:

1. Proiectul de Dezvoltare Instituţională 2016-2021,

2. Planul de Acțiune al Scolii 2016-2021, 

2. Planul managerial anul 2019-2020,

3. Planul Operational 2019-2020

4. Regulamentul de Organizare și Functionare. 

5. Organigrama Liceului Gheorghe Surdu, Brezoi.

6. Orar  2020-2021

documente de raportare – evaluare :

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari