Bun Venit

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Liceul - Teoretic - Brezoi

 

 

 

 

LICEULUI "GHEORGHE SURDU", Oraş BREZOI, Judeţul VÂLCEA

Liceul "GHEORGHE SURDU", Brezoi este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea. Liceul “Gheorghe Surdu” îşi desfăşoară activitatea în clădiri aparţinând domeniului public local Brezoi ce sunt administrate de Primăria oraşului Brezoi.

Nivel de învăţământ - Preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi liceal (clasele IX-XII)

Filieră - Teoretică
Profil   - Real şi Umanist
Specializări - Ştiinţe ale naturii  şi Filologie
Limba de predare - Română

Structuri -
  • - Scoala Gimnazială, sat Valea lui Stan, oraş Brezoi
  • - Scoala Primară Nr.1, oraş Brezoi
  • - Grădinita cu Program Normal, oraş Brezoi
  • - Grădinita cu Program Normal, sat Valea lui Stan, oraş Brezoi


Număr de clase - 47 (11 grupe învăţământ preşcolar, 15 învăţământ primar, 12 învăţământ gimnazial, 1 învăţământ profesional şi 8 învăţământ liceal)
Număr de elevi - 1016 (205 învăţământ prescolar, 315 învăţământ primar, 260 învăţământ gimnazial, 25 învăţământ profesional, 211 învăţământ liceal)
Număr de posturi - 81,98 norme (63,48 didactic, 6 didactic auxiliar, 12,5 nedidactic)
Unitate şcolară de stat cu personalitate juridică înfiinţată prin Decizia nr. 1044 /22.10.2012, emisă de I.S.J.VÂLCEA.

 


REGULAMENT INTERN PRIVIND PROTECȚIA DATELOR DU CARACTER PERSONAL

OFERTA ŞCOLARĂ - ANUL ŞCOLAR 2018-2019   

Revista ”EX LIBRIS MEIS”, nr.8/2017 

https://en.calameo.com/read/0008596054ced87530e46


Legături utile: 

www.edu.ro   

www.vl.edu.ro    

www.ccdvl.ro  

www.fiecarecopilingradinita.ro 

www.fundatiabrezoi.ro            

www.primariabrezoi.ro

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari