Noutati

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Noutati

 
 

 
Festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022 
va avea loc în data de 13.09.2021, ora 10.00, în incinta Liceului "Gheorghe Surdu", oraș Brezoi și în cadrul structurilor aparținătoare liceului. Pentru ca această activitate să se desfășoare în condiții de siguranță epidemiologică s-a stabilit ca la festivitate să participe preșcolarii/elevii și doar părinții preșcolarilor/elevilor claselor de început de ciclu (grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a). Purtarea măștii la festivitate este obligatorie.

Succes în noul an școlar !!!

 
Anunț concurs
 
Post contractual vacant - îngrijitor I (G) - vizualizare
 

 
 Admitere clasa a V-a
Program intensiv engleză
 
 Rezultate - vizualizare
 

 
Evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a 2021

Calendar - vizualizare
Precizări privind redactarea lucrărilor scrise - vizualizare
Anunț contestații - vizualizare
Accesul în sala de examen se face în intervalul 8 00 - 8 30
 

 
Admitere clasa a V-a (Program intensiv de predare a limbii engleze)
 

 
 CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
în anul şcolar 2020-2021 (OME nr. 3647/7.04.2021)
 
1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
Limbă şi comunicare - 12 mai 2021
Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 13 mai 2021
 
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
Limba română - 18 mai 2021
Matematică - 19 mai 2021
Limba maternă -20 mai 2021
 
3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
Scris - Limba română - 25 mai 2021
Scris - Limba maternă - 25 mai 2021
Citit - Limba română - 26 mai 2021
Citit - Limba maternă - 26 mai 2021
Matematică - 27 mai 2021
Scris - Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 28 mai 2021.
 
 

 
În cadrul Proiectului ROSE au fost achiziționate 64 de laptop-uri pentru elevii claselor 9-11 din învățământul liceal. În perioada 10-12 mai 2021 elevii care se încadrează în criteriile stabilite în Procedura operațională de acordare a laptop-urilor în cadrul proiectului ROSE vor depune o cerere tip la secretariatul liceului.
 
 

SIMULAREA  EXAMENELOR  NAȚIONALE - 2021

Ordinul M.E. nr. 3449/05.03.2021     

SIMULAREA   PROBELOR  SCRISE ALE  EXAMENULUI  DE  BACALAUREAT

 • 22 MARTIE 2021 -  Proba E)a) - proba scrisă - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ;
 • 23 MARTIE 2021 – Proba E)c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului  (MATEMATICĂ   SAU ISTORIE);
 • 24 MARTIE 2021 – Proba E)d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării;
 • 31 MARTIE 2021 – AFIŞAREA REZULTATELOR

SIMULAREA EVALUĂRII  NATIONALE PENTRU  ABSOLVENȚII  CLASELOR a VIII-a

 • 29 MARTIE 2021 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ;
 • 30 MARTIE 2021 – MATEMATICĂ;
 • 16 APRILIE 2021 – AFIŞAREA REZULTATELOR

 (1) Probele scrise vor începe la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sala în care se susține examenul.

(2) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

(3) Se interzice pătrunderea în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare și li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasa de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. 
 
 
 


ANUNT
 
În baza ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și ca urmare a ratei de incidență de la nivelul localității de 1,26, școala va începe în data de 8 februarie 2021, cu respectarea scenariului 2:
 • vor veni la școală, față în față, toți copiii din învățământul preșcolar, elevii din învățământul primar și elevii claselor a VIII-a și a XII-a. 
 • elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a vor desfășura activități on-line. Orarul elevilor care desfășoară activități on-line va rămâne același, diferența este că orele on-line vor începe la oră fixă. 
 • ora on-line se va desfășura timp de 40 de minute, cu o pauză de 20 de minute, până la fix, când va începe următoarea oră. Preșcolarii și elevii claselor pregătitoare, I și a II-a din Brezoi (fără cei de la Valea lui Stan) vor începe cursurile la ora 900, elevii claselor a III-a, a IV-a, a VIII-a și a XII-a, la ora 800
 

 
 
 8 februarie 2021
 
 

 
 


Cursuri online
 
In baza hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Valcea nr. 40 din 05.11.2020, învățământul prescolar, primar, gimnazial, liceal și profesional va trece in sistem online din data de 09.11.2020, din cauza ratei de incidența înregistrată la nivelul localității de 3,64.
 
 
 

 
 

Stimați părinți,

Aflându-ne înaintea debutului noului an școlar, dorim să vă facem câteva precizări: 

         - nu se va organiza festivitatea de deschidere a anului școlar 2020-2021.

         - în 14.09.2020, prima zi de școală, copiii/elevii vor veni după următorul program:

                            8:00 – 10:00 clasele a III-a, a IV-a, a VIII-a și a XII-a (toți elevii), din clasele a V-a, a VI- a,                                                          a VII- a, a IX-a, a X-a și a XI-a vor veni doar elevii din grupa 1 (aceste clase vor funcționa în sistem hibrid);

                           9:00 – 11:00 preșcolarii și elevii din clasele pregătitoare, a I-a și a II-a.

         -  vom funcționa după două scenarii:                 

                            scenariul verde (prezență efectivă la clasă) pentru nivelul preșcolar, nivelul primar și                                                               clasele a VIII-a și a XII-a;

                            scenariul galben (hibrid – clasa este împărțită în două grupe, prima grupă vine la școală                                                              în sistem fată în față, iar a doua grupă rămâne în sistem on-line folosind platforma                                                     Google Classroom, grupele se rotesc la un interval de o săptămână.

          - unitatea noastră de învățământ se ocupă permanent de siguranța elevilor și a personalului didactic prin impunerea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

          - elevii vor purta mască pe tot parcursul cursurilor, pe care le vor începe după următorul program: ora 8:00 clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a;  ora 9:00 preșcolarii și elevii din clasele pregătitoare, a I-a și a II-a.

           - părinții/aparținătorii nu vor avea acces în școală și grădiniță.

Educatoarele, învățătorii și diriginții vor veni cu informații suplimentare în prima zi de școală.

Vă dorim un an școlar bun, în care să pășiți cu încredere și cu siguranță!

Cu deosebită considerație,

Conducerea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anunț
 
În baza OUG nr. 133/2020 copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial vor putea primi tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (inclusiv articole de vestimentație).
Tichetul este în valoare de 500 lei / an școlar 2020-2021.
Condiții de eligibilitate:
 • pentru copiii preșcolari - venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 284 lei;
 • pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial - venitul net lunar pe membru de familie în luna iulie 2020 să fie mai mic de 1115 lei.
Până miercuri, 26 august 2020, ora 1600 , cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și diriginții claselor V-VIII vor transmite electronic la secretariatul liceului situație copiilor/elevilor eligibili.
Cererea însoțită de documentele doveditoare se va depune la Primăria orașului Brezoi, Direcția de Asistență Socială.
Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se încadrează în prevederile legale,o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.
 

 
Evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a 2020
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
Programul „Euro 200”
pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor în vederea achiziţionării unui calculator
 
 

 
 
 


 


 

 
 
 
Repartizarea candidaților pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice
într-o limbă de circulație internațională
 
 

 
 
 

 
 

 
Vineri, 31 mai 2019, ora 1000  
Va avea loc ZIUA LICEULUI / ZIUA PORȚILOR DESCHISE
 
 
 

 
Vineri, 31 mai 2019, ora 1200  
Va avea loc Simpozionul Regional ”Bucuros că respir un aer sănătos”,
ediția a III-a, cuprins în Buletinul CCD Vâlcea, poziția nr. 36, pag. 80.
 
 
 

 
Marți, 28 mai 2019, ora 1200  
Va avea loc Concursul Regional ”Bucuros că respir un aer sănătos”,
ediția a IV-a, cuprins în C.A.E.R.I., poziția nr. 2140.
 
 


JOI, 23 mai 2019, ora 1100  
VA AVEA LOC FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CLASELOR a XII-a, PROMOŢIA 2019.
 


 

PROGRAMUL  NAȚIONAL "Şcoala altfel" 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE 

27-31 mai 2019Ministerul Educației Naționale a lansat viziunea sistemică „Educația ne unește”

Ministrul Educației a invitat toți factorii responsabili să participe, în următoarea perioadă de timp, la dezbaterea ideilor propuse de Ministerul Educației Naționale pentru consolidarea unei viziuni moderne asupra formării elevilor care urmează a fi transpusă într-un cadru legislativ corelat cu perspectivele socioculturale și economice ale României viitorului.

 Miercuri, 22 mai 2019, ora 14:00, la Liceul “Gheorghe Surdu”, oraș Brezoi, vom organiza dezbaterea privind Educatia ne uneste - Viziune asupra viitorului educației în România.

 Vă invităm să consultați documentele care compun această viziune sistemică și să dezvoltăm împreună cadrul unui dialog constructiv pentru educația viitorului.

Fișiere:

Educatia ne uneste - Viziune asupra viitorului educatiei in România.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf

Prezentare_Viziune_EducațiaNeUnește_29.03.2019.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/Prezentare_Viziune_Educa%C8%9BiaNeUne%C8%99te_29.03.2019.pdf


 
Proiect educativ regional                                             

                   “TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI

                 Concurs de interpretare și dans popular

                BREZOI, cuprins în C.A.E.R.I., poziția 2099

                   Ediția a VI-a/13.04.2019

 
 

SIMULAREA  EXAMENELOR  NAȚIONALE - 2019 

Ordinul MEN nr. 3185/18.02.2019     

SIMULAREA EVALUĂRII  NATIONALE PENTRU  ELEVII  CLASELOR a VII-a și a VIII-a

 • 11 MARTIE 2019 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ;
 • 12 MARTIE 2019 – MATEMATICĂ;
 • 22 MARTIE 2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR

SIMULAREA   PROBELOR  SCRISE ALE  EXAMENULUI  DE  BACALAUREAT

 • 18 MARTIE 2019 -  Proba E)a) - proba scrisă - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ;
 • 20 MARTIE 2019 – Proba E)c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului  (MATEMATICĂ   SAU ISTORIE);
 • 21 MARTIE 2019 – Proba E)d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării;
 • 29 MARTIE 2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR

 (1) Probele scrise vor începe la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sala în care se susține examenul.

(2) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

(3) Se interzice pătrunderea în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare și li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasa de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. 
 
 

 

 
Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018-2019 
va avea loc în data de 10.09.2018, ora 10.00, în incinta liceului "Gheorghe Surdu", Brezoi. Invitați: Inspector Croitoru Roxana - reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Bușu Adrian - Viceprimarul orașului Brezoi, Volintiru Constantin - cms.șef Poliția orașului Brezoi. 
La Grădinița cu Program Normal, Brezoi festivitatea de deschidere va avea loc la ora 09.00. 
La Școala Primară, nr. 1, Brezoi festivitatea de deschidere va avea loc la ora 09.00. 
La Școala Gimnazială, sat Valea lui Stan, festivitatea de deschidere va avea loc la ora 09.00. 

Succes în noul al școlar !!!
 
 

 
 


 
 Festivitatea de închidere a anului școlar 2017-2018
Vineri, 15.06.2018, ora 1000 
 

 
Urmare a faptului că Liceul ''Gheorghe Surdu'' este centru de examen la
evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, cursurile se vor desfășura într-un singur schimb, luni 11.06.2018 și miercuri 13.06.2018, în intervalul orar 1300 -1900
 
 

 

Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a
Centrul de examen nr. 10
Limba şi literatura română - 11.06.2018 
Matematică - 13.06.2018  
(accesul elevilor în sală se face pe baza unui act de identitate, în intervalul 800-830).

 
 
 

 
 
Proiect educativ regional                                             

                   “TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI

                 Concurs de interpretare și dans popular

           BREZOI, cuprins în C.A.E.R.I., poziția 1154

                   Ediția a V-a/02.06.2018

 

 
VINERI, 25.MAI.2018, ORA 1000  SE VA ORGANIZA
 ZIUA LICEULUI / ZIUA PORŢILOR DESCHISE
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
 

 
VINERI, 25. MAI. 2018, ORA 1300 
 VA AVEA LOC SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN
''BUCUROS CĂ RESPIR UN AER SĂNĂTOS''
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
 

 
JOI, 17. MAI. 2018, ORA 1300  
       VA AVEA LOC CONCURSUL REGIONAL ''BUCUROS CĂ RESPIR UN AER SĂNĂTOS''
EDIȚIA a III-a, CUPRINS ÎN C.A.E.R.I. CU NR. 1396.
 
 
 

 
 
JOI, 17. MAI. 2018, ORA 1000  
VA AVEA LOC FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CLASELOR a XII-a, PROMOŢIA 2018.
VĂ AŞTEPTĂM !
 
 

 
 
Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării
profesionale a absolvenților învățământului profesional
- nivel 3 de calificare, sesiunea iulie 2018

 
1. Înscrierea candidaților: 16-20 iulie 2018

2. Desfășurarea probelor de examen: 23 iulie - 26 iulie 2018

3. Comunicarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018

 

 
 
CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale
la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017 - 2018

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
 • 7 mai 2018 - scris - Limba română
 • 8 mai 2018 - citit - Limba română 
 • 9 mai 2018 - Matematică

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar
la finalul clasei a IV-a - EN IV:
 • 15 mai 2018 - Limba română
 • 16 mai 2018 - Matematică
 
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a- EN VI:
 • 23 mai 2018 - Limbă şi comunicare
 • 24 mai 2018 - Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 
 

 
 
 
 8 - 26 martie 2018 
va avea loc completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită  înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere și validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 800 - 1800 (luni - vineri).
 
 

 
 

 


 
 

 
 
Planificare probei de evaluare a competențelor lingvistice
într-o limbă de circulație internațională
21 februarie 2018 - ora 1200 - proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă;
22 februarie 2018 - ora 900 - proba orală
 
 

 
 
Tabel nominal cu repartiția elevilor claselor a XII-a care susțin evaluarea
competențelor digitale - Proba D - 16-19-20.02.2018
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 


Festivitatea de deschidere a anului școlar 2017-2018 
va avea loc în data de 11.09.2017, ora 09.00, în incinta liceului "Gheorghe Surdu", Brezoi. Invitați: Inspector Croitoru Roxana - reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Bușu Adrian - Viceprimarul Orașului Brezoi, Volintiru Constantin - cms.șef Poliția Orașului Brezoi. 
Elevii / preșcolarii unităților de învățământ arondate liceului vor participa la festivitatea de deschidere la unitatea de care aparțin, la ora 09.00, excepție face Școala Gimnazială Valea lui Stan unde festivitatea de deschidere va avea loc la 10.00. 

Succes în noul al școlar !!!
 
 

 


 
 
 

 
 
 


Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a
Centrul de examen nr. 10
Luni 26 iunie 2017 - rezultatele se afişează la ora 1400
Depunerea contestaţiilor - orele 1600-2000Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a
Centrul de examen nr. 10
Limba şi literatura română - 19.06.2017 
Matematică - 21.06.2017  
(accesul elevilor în sală se face pe baza unui act de identitate, în intervalul 800-830).Apelează gratuit la

TEL.  VERDE  M.E.N.   0800801100

TEL.  VERDE  al  I.S.J.  VÂLCEA   0800816250

Sau  accesează

www.educatiepentruviitor.edu.ro

pentru  a  semnala  neregulile  apărute în organizarea și derularea examenelor naţionale

și  ajută învățământul să redevină mai bun!
Proiect educativ regional                                             

                   “TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI

                 Concurs de interpretare și dans popular

           BREZOI, 03.06.2017

                   Ediția a IV-a           

  VINERI, 26.MAI.2017, ORA 1000  SE VA ORGANIZA
 
 ZIUA LICEULUI / ZIUA PORŢILOR DESCHISE


 
 
VINERI, 26. MAI. 2017, ORA 1200  
                             VA AVEA LOC CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ''BUCUROS CĂ RESPIR UN AER SĂNĂTOS'',                 CUPRINS ÎN C.A.E.R.I. CU NR. 1039, LA CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE AL LICEULUI

ÎN PERIOADA 22-26 MAI 2017
SE VA DESFĂŞURA PROGRAMUL ''ŞCOALA ALTFEL''
 

 
 
MIERCURI, 17. MAI. 2017, ORA 1200  
VA AVEA LOC FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A CLASELOR a XII-a, PROMOŢIA 2017.
VĂ AŞTEPTĂM !
 

 
MARŢI, 16.MAI.2017, ORA 1000 ,
va avea loc examenul de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor clasei de matematică-informatică, anul școlar 2016- 2017.
 

  
 
OFERTA ŞCOLARĂ
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
 

 
 
PROGRAMUL  NAȚIONAL "Şcoala altfel" 
PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE 
22-26 mai 2017
 


CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale
la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016 - 2017

1.Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:

 • 10 aprilie 2017 - scris - Limba română
 • 11 aprilie 2017 - citit - Limba română 
 • 12 aprilie 2017 - Matematică
 
 

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

 • 3 mai 2017 - Limba română
 • 4 mai 2017 - Matematică
 

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a- EN VI:

 • 10 mai 2017 - Limbă şi comunicare
 • 11 mai 2017 - Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 
 
 

   

                                                       

SIMULAREA  EXAMENELOR  NAȚIONALE - 2017 

                                     

SIMULAREA EVALUĂRII  NATIONALE PENTRU  ELEVII  CLASEI a VIII-a

 • 13 MARTIE 2017 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ;
 • 16 MARTIE 2017 – MATEMATICĂ;
 • 31 MARTIE 2017 – AFIŞAREA REZULTATELOR

SIMULAREA   PROBELOR  SCRISE ALE  EXAMENULUI  DE  BACALAUREAT

 • 13 MARTIE 2017 -  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ;
 • 16 MARTIE 2017 – PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI  (MATEMATICĂ   SAU ISTORIE);
 • 17 MARTIE 2017 – PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI  ȘI SPECIALIZĂRII
 • 31 MARTIE 2017 – AFIŞAREA REZULTATELOR

 (1) Probele scrise vor începe la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sala în care se susține examenul.

(2) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

(3) Se interzice pătrunderea în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare și li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasa de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. 
 

 
Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor:

 
MIERCURI:  01.03.2017

1000 - Grădinița cu Program Normal,  RACOVIŢA;

1230  -  Grădiniţa cu Program Normal, MALAIA;


JOI:  02.03.2017

1000 - Grădinița cu Program Normal, BOIŞOARA;

1030- Grădinița cu Program Normal, CÎINENII MARI;


MIERCURI:  08.03.2017

1000- Grădinița cu Program Normal, Valea lui Stan, BREZOI;

1030- Grădinița cu Program Normal, BREZOI;
 

JOI:   09.03.2017

1000 Grădinița cu Program Normal, PERIŞANI.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 • VINERI, 27 MAI 2016, se va desfăşura ZIUA LICEULUI / ZIUA PORŢILOR DESCHISE. 


 

Proiect educativ regional

                                                                 

                                           “TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI

                                          Concurs de interpretare și dans popular

                                                             BREZOI, 22.05.2016

                                                                   Ediția a III-a           

 
 

 
CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale
la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015 - 2016

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a- EN VI:
 • 23 mai 2016 - Limbă şi comunicare
 • 24 mai 2016 - Matematică şi Ştiinţe ale naturii
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
 • 30 mai 2016 - Limba română
 • 31 mai 2016 - Matematică
 • 2 iunie 2016 - Limba maternă
3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
 • 6 iunie 2016 - scris - Limba română
 • 7 iunie 2016 - citit - Limba română - scris-citit - Limba română pentru minorităţile naţionale
 • 8 iunie 2016 - Matematică
 • 9 iunie 2016 - scris - Limba maternă
 • 10 iunie 2016 - citit - Limba maternă
 
 


SIMULAREA  EXAMENULUI DE  BACALAUREAT

MIERCURI – 11.05.2016 – ORA 1000

 • PROBA E a). - LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

JOI – 12.05.2016 – ORA 1000

 • PROBA E c). - MATEMATICĂ ŞI ISTORIE

VINERI – 13.05.2016 – ORA 1000

 • PROBA E d). – ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI  ECOLOGIE UMANĂ; GEOGRAFIE ŞI                                             INFORMATICĂ.

Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor:

JOI:  25.02.2016

1000- 1200 - Grădinița cu Program Normal, TITEȘTI;
1200- 1430 - Grădinița cu Program Normal, PERIȘANI;
1430- 1530 - Grădinița cu Program Normal, BOIȘOARA;


MIERCURI:  02.03.2016

1000- 1600 - Grădinița cu Program Normal,  CÂINENI;


JOI:  03.03.2016

1000- 1300 - Grădinița cu Program Normal, VOINEASA;
1300- 1700 - Grădinița cu Program Normal, MALAIA;


MIERCURI:  09.03.2016

1000- 1300 - Grădinița cu Program Normal, Valea lui Stan, Brezoi;
1300- 1700 - Grădinița cu Program Normal, Brezoi;
 

JOI:   10.03.2016

1000  - 1200 Grădinița cu Program Normal, RACOVIȚA 
 
 


 • În anul şcolar 2015-2016 simularea examenelor naţionale se va desfăşura în perioada 22-24 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 7-10 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a). 

Obiectivul simulării examenelor naţionale 

 • familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale

Calendar pe clase şi discipline

Simuare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
 • 22 februarie: Limba şi literatura română
 • 23 februarie: Matematică
 • 24 februarie: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)
 • 4 martie: afişarea rezultatelor
 
Simulare examen Bacalaureat
I. Clasa a XI-a
 • 7 martie: Limba şi literatura română
 • 8 martie: Limba şi literatura maternă
 • 9 martie: proba obligatorie a profilului
 • 18 martie: afişarea rezultatelor
II. Clasa a XII-a
 • 7 martie: Limba şi literatura română
 • 8 martie: Limba şi literatura maternă
 • 9 martie: proba obligatorie a profilului
 • 10 martie: proba la alegere a profilului şi specializării
 • 18 martie: afişarea rezultatelor
 
 
 


 
 

 • FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 VA AVEA LOC ÎN DATA DE 14.09.2015, ORA 09.00 ÎN INCINTA LICEULUI "GHEORGHE SURDU" BREZOI. ELEVII ȘCOLII PRIMARE NR.1 VOR PARTICIPA LA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE DE LA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1. SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR !!!


 
 
 
 
 

 
 


 

  


 
 


 • REZULTATELE EVALUĂRII NAȚIONALE VOR FI AFIȘATE LA ORA 1300, LA AVIZIERUL LICEULUI.
 
 
 • PROBELE SCRISE PENTRU EVALUAREA  NAȚIONALĂ A ABSOLVENȚILOR  CLASEI A VIII- A DIN       CADRUL CENTRULUI DE EXAMEN NR. 11, VOR ÎNCEPE LA ORA 900 (22.06.2015 - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI 24 06.2015 MATEMATICĂ). ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLI ESTE PERMIS, CEL MAI TÂRZIU CU 30 DE MINUTE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROBEI, RESPECTIV PÂNĂ LA ORA 830. SUCCES !!!
 
 
 • FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2014-2015 VA AVEA LOC ÎN DATA DE 19.06.2015, ORA 10.00 ÎN INCINTA LICEULUI GHEORGHE SURDU BREZOI !!!

 • CALENDARUL DE ADMINISTRARE A EVALUĂRILOR NAȚIONALE LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a ȘI a VI-a, ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015:
          - 18 MAI 2015 CLASA a II-a - LIMBA ROMANĂ - SCRIS - ORA 900;
          - 19 MAI 2015 CLASA a II-a - LIMBA ROMANĂ - CITIT - ORA 900;
          - 20 MAI 2015 CLASA a II-a - MATEMATICĂ - ORA 900;
          - 26 MAI 2015 CLASA a IV-a - LIMBA ROMANĂ - ORA 1200;
          - 27 MAI 2015 CLASA a IV-a - MATEMATICĂ - ORA 1200;
          - 2 IUNIE 2015 CLASA a VI-a - LIMBĂ ȘI COMUNICARE - ORA 900;
          - 3 IUNIE 2015 CLASA a VI-a - MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII - ORA 900;

 
 • FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A ELEVILOR CLASELOR a XII-a, PROMOȚIA 2015, VA AVEA LOC JOI, 28 MAI 2015, ORA 1200, ÎN INCINTA LICEULUI. VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

 • SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE - 2015
SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a
                                                 23 FEBRUARIE - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
                                                 24 FEBRUARIE - MATEMATICĂ
SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT
                                                2 MARTIE - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
                                                 4 MARTIE - PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI 
                                                 6 MARTIE - PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRI
(1) Probele scrise vor începe la ora 09:00, moment în care se se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.
(2) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 08:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.
(3) Se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare și li se aduc la cunoștință consecințele nerespectării acestor prevederi. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.                   
 • ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR - 2015Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor:

  LUNI:  23.02.2015
  1000- 1700 - Grădinița cu Program Normal Nr. 1 și G.P.N. Nr. 2, Brezoi;

  VINERI: 20.02.2015
  1000 -12, 30 - Școala Gimnazială Perișani
  12,30 - 13,30 - Școala Gimnazială Titești
  13,30 - 14,30 - Școala Gimnazială Boișoara

  VINERI:   06.03.2015
  10 - 1200 - Școala Gimnazială Câineni
  12,00 - 14,00 - Școala Gimnazială Racovița
  14,00 - 15,30 - Școala Gimnazială Malaia
  15,30 - 17,30 - Grădinița cu Program Normal Valea lui Stan.
   
 

 • FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2014-2015 VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15.09.2014, ORA 09.00 ÎN INCINTA LICEULUI TEORETIC BREZOI. ELEVII ȘCOLII PRIMARE NR.1 VOR PARTICIPA LA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE DE LA LICEU. SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR !!! • CONTESTAȚIILE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ A ABSOLVENȚILOR CLASEI a VIII-a de la CENTRUL DE EXAMEN Nr. 10 se depun astăzi, 27.06.2014, orele 16°°-20°° la LICEUL TEORETIC BREZOI. • EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE - proba D din cadrul examenului de bacalaureat național - 2014 va avea loc LUNI 16 IUNIE 2014, ORA 12³°.
 
 
 • SÂMBĂTĂ, 7 IUNIE 2014, ORA 16°° ABSOLVENȚII CLASELOR a XII-a A și B, PROMOȚIA 1994, vă invită să fiţi părtaşi la bucuria revederii după 20 de ani, la Liceul Teoretic Brezoi. Vă aşteptăm cu drag! • VINERI, 30 MAI 2014, se va desfăşura ZIUA LICEULUI TEORETIC BREZOI / ZIUA PORŢILOR DESCHISE. • În data de 29 mai 2014, ora 1000, va avea loc FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI 2014 A LICEULUI TEORETIC BREZOI. • În conformitate cu Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a elevilor din învăţământul preuniversitar nr. 62170 din 16.07.2013/9647 din 08.07.2013 încheiat între M.A.I. şi M.E.N., în baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în judeţul Vâlcea, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 54 din 07.02.2014, se desfăşoară Concursul ''Prietenii Pompierilor'': faza judeţeană - 27.05.2014, ora 09.30 pe Baza Sportivă a Liceului Teoretic Brezoi din oraşul Brezoi.

 
 • Calendarul de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014:
           - 28 mai 2014  clasa a IV-a - Limba Română;
           - 29 mai 2014  clasa a IV-a - Matematică;
           - 2 iunie 2014  clasa a II-a  - Scris-Citit  Limba Română;
           - 4 iunie 2014  clasa a II-a  - Matematică;
           - 5 iunie 2014  clasa a VI-a - Limbă şi comunicare;
           - 6 iunie 2014  clasa a VI-a - Matematică.
 
 
 • În săptămâna 7-11 aprilie 2014 elevii claselor a XI-a de la Liceul Teoretic Brezoi vor participa la programul internaţional de orientare profesională Job Shadow Day® aflat la a XII-a ediţie şi derulat de organizaţia Junior Achievement România cu sprijinul comunităţilor educaţionale şi de afaceri din toată ţara, vine în ajutorul viitorilor absolvenţi de liceu. Petrecând o zi la locul de muncă dorit, tinerii au şansa să observe care sunt principalele responsabilităţi şi abilităţi necesare şi să găsească mai uşor răspunsuri la întrebările legate de viitoarea profesie. La rândul lor, angajatorii pot afla mai multe despre aşteptările şi pregătirea tinerilor de liceu, putând să contribuie activ la formarea lor profesională timpurie. 

   


   

 • ANUNȚ !  Elevii clasei a XII-a B (profilul Uman vor fi prezenţi la şcoală LUNI, 14.04.2014, ora 1200, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat, la disciplina ISTORIE. PREZENȚA OBLIGATORIE !


 • ANUNȚ !  Elevii clasei a XII-a B (profilul Uman) vor fi prezenți la școală marți, 04.02.2014, ora 1000, pentru pregătirea simulării examenului de Bacalaureat, la disciplina ISTORIE, din data de 5 martie 2014.

 • IMPORTANT !  Având în vedere condițiile meteo (strat mare de zăpadă pe carosabil), în urma consultării cu autoritățile locale (Consiliul Județean Vâlcea, Instituția Prefectului), Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea în ziua de 31.01.2014.
  Pentru suspendarea cursurilor din data de 31.01.2014 a fost obținut avizul M.E.N. 
  Cursurile vor fi reluate luni, 10 februarie 2014, când va începe semestrul al II-lea.

 • IMPORTANT !  Având în vedere condițiile meteo, în urma consultării cu autoritățile locale (Consiliul Județean Vâlcea, Instituția Prefectului), Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea în ziua de 30.01.2014.
 • Situația școlară a elevilor se încheie în prima săptămână din semestrul al II-lea (10-14 februarie 2014), urmată de validarea în Consiliul Profesoral. Recuperarea materiei se va face în semestrul al II-lea.
  Pentru ziua de 31.01.2014 se va emite un comunicat în ziua de 30.01.2014, în jurul orei 14.00.
   
 
 • IMPORTANT  !   Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă din 29.01.2014, ora 06,00, până în 29.01.2014, ora 23, județul Vâlcea se află sub atenționare meteorologică de cod galben, ceea ce presupune ninsori și intensificări ale vântului ce vor depăși 55 km/h, temporar viscolind și troienind zăpada. În consecință, I.S.J. Vâlcea a decis suspendarea cursurilor în data de 29.01.2014.
 
 • IMPORTANT ! Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile, pentru siguranța elevilor, I.S.J. Vâlcea a decis suspendarea cursurilor în zilele: 27.01.2014 - 28.01.2014 în toate unitățile școlare din județ. Cadrele didactice vor fi prezente în instituție și vor lua măsurile necesare încheierii situației școlare în condiții optime.

 •  În atenția elevilor claselor a VIII-a și a XII-a
        
        Modele de subiecte pentru examenele naționale din anul 2014, pot fi găsite la adresa: subiecte2014.edu.ro/2014/

 • PROIECT ÎN DEZBATERE - TERMEN 29.11.2013
     
       Profesorii, elevii, absolvenţii liceului şi membrii comunităţii sunt invitaţi să participe la proiectul de acordare a unui nume liceului. Folosind pagina Galeria Personalităţilor pentru documentare, vă rugăm să exprimaţi intenţia dumneavoastră prin pagina Contact. Vă mulţumim!
 
 • Comitetul Reprezentativ al Părinților se întrunește în ședință, vineri - 18.10.2013, ora 17.
 
 • Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2013-2014, la Liceul Teoretic Brezoi, va avea loc luni 16.09.2013, ora 900 în incinta liceului.

 • Codul de etică al Liceului Teoretic Brezoi - Proiect în dezbatere - Termen 26.09.2013.

 • În conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ prin stabilirea elementelor de identitate ale şcolii, Consiliul Profesoral  în şedinţa din 13.06.2013, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor în şedinţa din 19.06.2013 şi Consiliul Şcolar al Elevilor au stabilit ţinuta elevilor şi ecusonul cu sigla unităţii de învăţământ, pentru elevii claselor V - XII, ca elemente de identitate ale Liceului Teoretic Brezoi.

 • Consiliul Şcolar al Elevilor participă la competiţia „O activitate de succes în Săptămâna Activităţilor Extraşcolare: «Să ştii mai multe, să fii mai bun»”, ediţia 2013, cu activitatea „Elevii au talent”.

   

 • "Ziua Porţilor Deschise" pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, în anul şcolar 2013-2014,  va fi organizată la Liceul Teoretic Brezoi şi Şcoala Primară Nr.1, Brezoi, în zilele de 3 şi 4 aprilie, în intervalul orar 1500 - 2000.

ANUNŢ

Calendarul activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din săptămâna 1-5 aprilie 2013.


INVITAȚIE

CLASELE a XII-a AU ONOAREA DE A VĂ INVITA SĂ LUAȚI PARTE LA BALUL BOBOCILOR ÎN DATA DE 26.10.2012 ORA 1900. EVENIMENTUL VA AVEA LOC LA CLUB INFERNO. VĂ AȘTEPTĂM!

ANUNŢ

Discipolii  este o trupă de rock din cadrul Liceului Teoretic Brezoi formată din: Hasna Aura Ruxandra, Dragos Diaconu, Oprescu Remus, Voican Ciprian si Schell Alfred. Până pe data de 15.11.2012 are nevoie de cât mai multe aprecieri la următorul link http://www.facebook.com/pages/Discipolii/122136861191611   

CONVOCATOR - ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE

          Vă aducem la cunoștinţă că în data de 13.11.2012, ora 17ºº, sunteţi invitaţi să participaţi la şedinţa Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Brezoi, având pe ordinea de zi:  1.   Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2011-2012; 2. Informare privind prezentarea metodologiilor evaluării naționale și bacalaureatului, elevilor și părinților.  3. Analiza modului de desfășurare a orelor de pregătire suplimentară a elevilor în vederea susținerii olimpiadelor, concursurilor, evaluării naționale și a examenului de bacalaureat. 4. Avizarea listei candidaților şi a proiectelor eligibile pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013.5. Probleme curente.

 ANUNȚ

 În perioada 12-16 noiembrie 2012, cadrele didactice care doresc să desfășoare activități în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC) sunt rugate să ia legătura cu doamna prof. Burlan-Mitu Olivia-Simona.

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA ELEVILOR L.T.B.

În cadrul Proiectului "Și școala ta are o identitate", elevii liceului sunt invitați să vină cu propuneri în vederea stabilirii unei zile a liceului. Propunerea trebuie susținută de semnificația unui eveniment și cu precădere să fie o zi din lunile aprilie sau mai. Propunerile vor fi depuse la secretarul Consiliului Școlar al Elevilor - Herța Maria Alexandra, clasa a XI-a B. Termen 01.02.2013.

ANUNT   ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE

               ȘI A ELEVILOR DIN CLASELE TERMINALE

La adresa http://subiecte2013.edu.ro/2013/ sunt publicate modele de subiecte şi baremele pentru evaluarea naţională.  La adresa http://subiecte2013.edu.ro/2013/ sunt publicate modele de subiecte şi baremele pentru bacalaureat.

ANUNŢ - ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE

În cadrul liceului în perioada 26.11.2012 - 07.12.2012 se desfăşoară o Inspecţie Şcolară Generală. În timpul inspecţiei, inspectorii vor colecta informaţii prin analizarea documentelor şcolare. Din categoria acestor documente fac parte: - PDI,- RAEI,- Planul Managerial, - Cartea de identitate,- Graficul de control,- Rapoarte de analiză, - Cataloage, - Registre matricole, - Condica, - Planurile operaţionale ale comisiilor, - Portofoliile profesorilor şi ale elevilor, - Proceduri operaţionale, - Documentele consiliilor e.t.c.

 

 

  

 ANUNŢ

 Liceul Teoretic, Oraş Brezoi scoate la concurs un post de şofer pentru microbuzul şcolar, concursul se desfăşoară în data de 25.01.2013. Informaţii legate de condiţiile de participare, depunerea dosarului, bibliografie şi desfăşurarea concursului, se găsesc la secretariatul liceului şi avizier.

 


 ANUNŢ - ÎN ATENŢIA ELEVILOR CLS. a X-a


 Se lanseaza inscrierile la programul de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe. Acesta ofera elevilor de clasa a X-a oportunitatea de a petrece al treilea an de liceu (clasa a XI-a) intr-o scoala indepedenta din Marea Britanie. Bursele acopera taxa scolara anuala, cazarea si cheltuielile de masa si o suma de 300 de lire acordata o singura data la sosirea in Marea Britanie pentru cheltuieli de acomodare. Conditiile de eligibilitate pentru a aplica la programul de burse pot fi consultate aici: http://burselehmc.jaromania.org/index.php Inscrierile se fac in perioada 8 noiembrie - 7 decembrie 2012 prin: 1) formularul de inscriere disponibil aici; 2) trimiterea prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a formularului de aplicati e, conform modelului de document care poate fi descarcat dupa completarea formularului de inscriere. ATENTIE! Formularul trebuie trimis intr-un singur document PDF. Inscrierile care nu respecta acest format nu vor fi luate in considerare. Selectia pe baza dosarului va fi urmata de un interviu final. Data si locatia vor fi anuntate in timp util. Va multumim! Echipa Junior Achievement - Young Enterprise, Romania

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari